Sat 16 Oct 2021

Welsh language chat group

Grŵp Sgwrs iaith Cymraeg pob bore Sadwrn am 11y.b.  Croeso i bawb yn cynnwys dysgwyr, pobl lleol ag ymwelwyr.

Welsh language chat group every Saturday morning at 11am. All welcome including learners, locals and visitors.

Community event 11.00am
IMG 7132 2