Fri 2 Jun 2023

Clwb Cymraeg (Welsh Language Chat Group)

Grŵp sgwrs iaith Cymraeg pob bore Sadwrn am 11y.b (am awr neu mwy). Croeso i bawb yn cynnwys dysgwyr, pobl lleol ag ymwelwyr.

Welsh language chat group every Saturday morning at 11am (for an hour or so). All welcome including learners, locals and visitors.

Community event 9.54am
Untitled design 19